Voorwaarden & Privacy

 • Algemene Voorwaarden Consumenten Thuiswinkel
 • Aanvullende Voorwaarden Consumenten
 • Algemene Voorwaarden Zakelijke klanten
 • Privacy Reglement
 • Cookies

Privacyverklaring van-han

Inleiding

Van-han (hierna ook: “wij” of “ons”) haar doel is een glimlach op het gezicht van ontvangers én verzenders te bezorgen door wenskaarten en diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met gegevens is een belangrijk onderdeel van die betrouwbaarheid. Wij willen transparant zijn over de wijze waarop wij, als verwerkingsverantwoordelijke, omgaan met de verwerking van (persoons)gegevens van onze klanten, verzenders en ontvangers van onze producten en diensten, en bezoekers van onze website (hierna ook: “je”, “jij” of “jou”). In deze privacyverklaring lichten we dit verder toe, waarbij voorop staat dat we de wet- en regelgeving, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’, naleven. Daarnaast leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden, waaronder hyperlinks naar websites van anderen dan Van-Han en social media buttons. Van-Han is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Gebruik van persoonsgegevens

Via onze website worden gegevens verwerkt, die zowel direct als indirect herleidbaar kunnen zijn tot personen (al dan niet door de gebruiker ter beschikking gesteld). Een zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens is van groot belang. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je in gevallen waarin jouw goedkeuring vereist is eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en die maatregelen ook eisen van partijen die onder onze verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken;
 • wij jou het recht geven om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag inzichtelijk te maken, te corrigeren, verwijderen of exporteren.

Van-Han biedt verschillende producten en diensten aan in het kader waarvan er (persoons)gegevens worden verwerkt. Hieronder vind je daar per afzonderlijk product en dienst meer informatie over.

Bestelproces

Wanneer je een wenskaart bestelt op onze website om die bij iemand thuis te laten verzorgen, dan verwerken wij zowel persoonsgegevens van de verzender als persoonsgegevens van degene aan wie jij de wenskaart zendt (ontvanger).

Verzender:

Wanneer je als verzender tijdens het bestelproces bent ingelogd, verwerken wij de volgende gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, IP-adres en informatie over de bestelling, zoals de bestel- en bezorgdatum. Afgezien van je naam, e-mailadres en IP-adres zijn al deze gegevens optioneel (niet verplicht).

Wanneer je als verzender tijdens het bestelproces niet bent ingelogd, verwerken wij de volgende gegevens: naam, e-mailadres en IP-adres.

Jouw NAW-gegevens en overige informatie over de bestelling worden verwerkt om jouw bestelling en betaling te kunnen verwerken en tijdig te kunnen (laten) bezorgen. Jouw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken wij om je op de hoogte te houden van de bestelstatus, op andere wijze te communiceren over de bestelling en je te informeren over onze dienstverlening en acties. Jouw geslacht wordt geregistreerd om je op de juiste wijze aan te kunnen spreken. Jouw IP-adres wordt verwerkt om trends in aankoopgedrag te analyseren en (identiteits)fraude te voorkomen en tegen te gaan.

Van-Han behoudt zich het recht voor om de identiteit van de verzender kenbaar te maken aan de ontvanger wanneer de betreffende ontvanger daar gemotiveerd om verzoekt. In voorkomende gevallen zul je hiervan zo mogelijk tijdig op de hoogte worden gesteld en in de gelegenheid worden gesteld om jezelf aan de ontvanger bekend te maken of tegen de verstrekking van je gegevens bezwaar te maken zodat Van-Han daar rekening mee kan houden.

Ontvanger:

Wanneer er via Van-Han een bestelling wordt geplaatst, worden de volgende gegevens van de ontvanger verwerkt: NAW-gegevens, type adres, telefoonnummer en e-mailadres (telefoonnummer en e-mailadres zijn optioneel).

De NAW-gegevens van de ontvanger en overige informatie over de bestelling worden in dit geval door Van-Han verwerkt om de verrassing tijdig op het juiste adres te kunnen (laten) bezorgen. Het telefoonnummer en/of e-mailadres worden verwerkt om de ontvanger op de hoogte te kunnen stellen van het feit dat er een bestelling wordt bezorgd en/of bij de buren is bezorgd. Zowel Van-Han als de verzender en ontvanger hebben hier belang bij, omdat de ontvanger de bestelling anders mogelijk niet (tijdig) in ontvangst kan nemen. Dit is met name van belang wanneer het om de levering van bederfelijke producten gaat, zoals bloemen en taarten.

Van-Han verwerkt de persoonsgegevens van verzenders en ontvangers op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit belang bestaat onder meer uit het belang van de afzender om snel en op gemakkelijke wijze wenskaarten te kunnen versturen aan vrienden, familie en andere (zakelijke) relaties, het belang van ontvangers om wenskaarten te ontvangen en het zakelijke belang van Van-Han om deze diensten te kunnen leveren. Voorgenoemde belangen zijn afgewogen tegen de belangen van verzenders en ontvangers, waarbij specifiek rekening is gehouden met het recht op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Hierin is onder meer meegewogen dat wij slechts een minimaal aantal persoonsgegevens verwerken en dat ontvangers over het algemeen prijsstellen op de ontvangst van dergelijke wenskaarten.

Klantenservice

Je kunt via verschillende kanalen contact opnemen met onze klachtenservice. Je kunt ons bellen, e-mailen, met ons chatten of het contactformulier invullen. Ook kun je ons een bericht sturen via Facebook en Instagram. We verwerken jouw contactgegevens en overige verstrekte informatie om jouw vragen en/of klachten te kunnen beantwoorden maximaal 24 maanden.

Loterij, prijsvraag en vergelijkbare acties

Als je meedoet aan een loterij, prijsvraag of vergelijkbare actie van een derde partij en je in dat kader iets van Kaartjevanhan hebt gewonnen, kan het voorkomen dat er persoonsgegevens van jou aan ons worden verstrekt, zoals jouw naam en e-mailadres. Ook kunnen wij zelf extra gegevens bij jou opvragen. Deze gegevens hebben wij nodig om de gewonnen prijs te kunnen verstrekken of de actie te kunnen uitvoeren. In de voorwaarden van de betreffende actie kun je terugvinden waarvoor jouw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

Website

Om onze website en diensten te optimaliseren, verzamelen en gebruiken we ook statistische gegevens over zoek-, klik- en koopgedrag, waaronder eventueel informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons bezoekt.

Ook gebruiken wij transactiegegevens om misbruik te voorkomen waarbij wij ogenschijnlijk ongebruikelijke transacties automatisch signaleren en detecteren om deze nader te kunnen onderzoeken.

Rechtmatigheid van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een van de volgende gronden:

 • De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, zoals het bezorgen van een door jou geplaatste bestelling.
 • De verwerking van gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de fiscale bewaarplicht.
 • De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kaartje van Han en/of derde(n), zoals de verwerking van de gegevens van ontvangers.
 • Indien jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. Je kunt eenmaal gegeven toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van de toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking niet aan.

Bewaartermijnen

Vanwege de fiscale bewaarplicht zijn wij verplicht om sommige van jouw gegevens zeven jaar te bewaren (onder andere naam-, order- en betaalgegevens). Voor de overige gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Wij bewaren alle gegevens in jouw Van-Han account zolang je actief klant bij ons bent. Als je twee jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij jouw account en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens.

Wij bewaren foto’s en teksten die op een kaart, cadeau of gepersonaliseerd cadeaupapier worden geplaatst maximaal twee jaar. We willen jou het bestellen namelijk zo makkelijk mogelijk maken. Dus wil je in de toekomst dezelfde persoon nog een keer een kaartje of cadeautje sturen, dan kun je de eerder gebruikte foto bij ons opvragen. Ook wanneer je inspiratie nodig hebt voor een tekst op een kaart, dan kun je jouw eerder geschreven tekst nog eens lezen.

Voor de overige door ons verzamelde persoonsgegevens geldt dat deze door ons worden bewaard zolang dat nodig is om jouw bestelling(en) af te ronden en/of andere beschreven doeleinden te vervullen. Daarna bewaren wij jouw gegevens nog maximaal twee jaar voor statistische doeleinden.

Jouw rechten

Indien je wilt weten welke gegevens aan jouw gebruikersprofiel zijn verbonden dan kun je naar www.kaartjevanhan.nl/data/opvragen gaan. Hier kun je jouw e-mailadres invullen. Je ontvangt dan een download link waarmee je de gegevens die aan jouw account verbonden zijn kunt downloaden. Ook kun je jouw gegevens gemakkelijk inzien, wijzigen, exporteren en/of verwijderen in de mijn Van-Han omgeving indien je een account bij ons hebt.

Heb je een Van-Han account, maar heb je daar twee jaar niet op ingelogd of heb je in die twee jaar geen wenskaart besteld via Van-Han? Dan ontvang je van ons een mail met daarin de vraag of je jouw account wilt behouden of opheffen. Daarnaast kun je jouw account te allen tijde gemakkelijk zelf verwijderen door naar jouw Van-Han account (Profiel) te gaan en onderaan de pagina op “Verwijder mijn account” te klikken. Je ontvangt van ons dan eerst een bevestiging per e-mail om misbruik te voorkomen. Zodra je aangeeft je gegevens daadwerkelijke te willen verwijderen gaan we voor je aan de slag. We wachten 24 uur met het opschonen van je gegevens voor het geval je je toch nog mocht bedenken.

Heb je geen account? Dan kun je naar www.vanhan.nl/data/verwijderen gaan en jouw e-mailadres invoeren.

Je kunt ons ook vragen om jou inzage te geven in jouw persoonsgegevens of om deze te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kun je bij ons een gegevensexport opvragen met daarin je persoonsgegevens die wij met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst gebruiken. Ook heb je het recht om tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens bezwaar te maken alsmede om ons te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. Om misbruik van jouw identiteit te voorkomen kunnen wij je vragen om je vooraf te identificeren.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan de volgende partijen:

 • partijen die betrokken zijn bij de productie en uitvoering van de bestellingen en overige diensten van Van-Han. Denk hierbij aan distributiepartners, logistieke partners en partijen de financiële afhandeling verzorgen;
 • door ons ingeschakelde derden in het kader van marketing en hosting, onderhoud en ondersteuning van onze website;
 • overheidsinstellingen, opsporingsinstanties en (toezichthoudende) autoriteiten, indien wij hiertoe een verzoek ontvangen of indien wij dit zelf noodzakelijk achten (bijvoorbeeld in verband met het opsporen van fraude);
 • derden indien dit noodzakelijk is om de rechten van jou of die van ons te beschermen. Denk hierbij aan externe (juridische) adviseurs.

In dit kader delen wij onder meer persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Bezorgers: PostNL
 • Productie: Print.com
 • Communicatie met klant: Kaartje van Han
 • Betaling: Adyen

Cookies

Wil je meer informatie over onze cookies? Ga dan naar de uitgebreide cookie verklaring.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om onder meer vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We adviseren je dan ook om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naam en contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of overige vragen die betrekking hebben op privacy kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Van-Han
Picassohage 1, 8302 ZL Emmeloord
Telefoonnummer: +31624196623
E-mailadres: contact@van-han.nl